Przedszkole nr 155
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 155 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 


Przedmiot działalności


Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Prawa oświatowego, Przepisów wprowadzających ustawę - prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.


Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-6 lat.


 


MISJA PRZEDSZKOLA


                                             Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,


                                                         nauczyłem się w przedszkolu  


                                                         o tym jak żyć, co robić, jak postępować,


                                                         współżyć z innymi, patrzeć,


                                                         odczuwać, myśleć, marzyć


                                                          i wyobrażać sobie lepszy świat.”

                             


                                                                                                 Robert Flughum


Nasze przedszkole:

- Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.

- Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

- Zapewnia wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.

- Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do  innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.

- Inspiruje do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.

- Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.

- Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku. Nasi wychowankowie biorą udział w wielu konkursach o zasięgu dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim. Wyjeżdżają także na wycieczki, chodzą do teatru i kina. 


- Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

- Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.

- Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.

- Kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków.


-Otacza specjalistyczną opieką dzieci z potrzebami edukacyjnymi i problemami emocjonalnymi.

- Jest przedszkolem przyjaznym, otwartym, skupiającym się na potrzebach dzieci i rodziców.

- W naturalny sposób uczy dzieci tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności.

- Współpracuje ze środowiskiem lokalnym: domami kultury, szkołami podstawowymi, biblioteką, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji dzieci.


W  naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy zespołem twórczych i kreatywnych nauczycieli z logopedą i psychologiem. Nasz zespół wyróżnia potrzeba ciągłego doskonalenia się, konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność wspólnej pracy oraz radość tworzenia dla dzieci.

Realizujemy różne programy, w tym także programy własne opracowane przez naszych nauczycieli, pozwalające na to, aby każde dziecko traktowane było indywidualnie.

Chcemy, aby dzieci mogły w przedszkolu odnaleźć szczęście i przyjemność podczas codziennych zajęć i zabaw. Aby w swoim przedszkolu czuły się ważne i bezpieczne. Swoimi działaniami dążymy do tego, aby dzieci w przyjaznej atmosferze mogły tworzyć, bawić się, rozwijać i zdobywać umiejętności, które przydadzą im się w następnych etapach kształcenia.

W urzeczywistnienie misji przedszkola zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice. Efektem wspólnej pracy jest przedszkole przyjazne dzieciom, w którym nasi milusińscy czują się bezpiecznie i dobrze, do którego chętnie przychodzą.


 
 
Wprowadził Kądzielska Katarzyna 18-12-2012
Aktualizujący Kądzielska Katarzyna 26-09-2017
Zatwierdzający Jantas Marzena 26-09-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-09-2017
Liczba odwiedzin: 1126
Rejestr zmian